Müügiinfo

Broneerimisleping

Kodu broneerimiseks sõlmitakse ostjaga kirjalik broneerimisleping ja ostja tasub müüjale broneerimistasu (5000 eurot).

Võlaõiguslik müügileping

Kodu ostmiseks sõlmitakse ostjaga notariaalne võlaõiguslik müügileping ja ostja tasub müüjale 20% müügihinnast. Tasutud broneerimistasu arvatakse müügihinna katteks.

Asjaõigusleping 

Kodu üleandmiseks sõlmitakse pärast kodu valmimist ostjaga notariaalne asjaõigusleping ja ostja tasub müüjale ülejäänud 80% müügihinnast. Pärast asjaõiguslepingu sõlmimist antakse kodu ostjale üle.

Müügihinnas sisaldub

  • Tehnovõrkude rajamise ja liitumise tasud (elekter, vesi, kanalisatsioon)
  • Valmidus side-, valve- ja kaabeltelevisiooni teenusega liitumiseks

Müügihinnas ei sisaldu

  • Tasud side-, valve- ja kaabeltelevisiooni teenusega liitumiseks
  • Lepingute sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja)

Kodu aitavad osta LHV, SEB ja Luminor